En närodlad politik ger mer solenergi

 

Min filosofi är att försöka lämna den här planeten lite bättre än när jag kom. Det är en av anledningarna till att jag valt att engagera mig politiskt.  Centerpartiet är ett grönt parti som vurmar för det hållbara samhället. Vi tror att ett hållbart samhälle byggs bäst genom en närodlad politik, som innebär att människor ska ha mer att säga till om i sin vardag. Att förbättra förutsättningarna för mikroproducenter av förnybar el är en viktig del i detta.

För mig är mikroproduktion av el ett utmärkt exempel på en närodlad politik. Intresset för att utmana de stora energibolagen och själv producera den energi man förbrukar ökar stadigt. Samtidigt för den rödgröna regeringen en politik som missgynnar dessa initiativ. Under året har vi sett regeringen presentera förslag på energiskatt för sol- och vindel för egen produktion och ROT-avdraget som med fördel kan användas för installation av solceller har begränsats.

Till skillnad från regeringens luftsslottspolitik presenterar vi i Centerpartiet konkreta förslag som leder till mer förnybar solel.  Vi tror inte att investeringsstöd ensamt löser detta – vad som krävs är ökade incitament och minskat krångel för mikroproducenter av förnybar el.

Som egenproducent av förnybar el kan du från och med januari i år få skattereduktion för den överskottsel som matas in på elnätet. Reglerna är dock snåriga, och för många är incitamenten fortfarande för låga för att ta steget till att bli mindre- eller mikroproducent. Detta vill vi ändra på genom att skapa tydligare morötter för att fler ska kunna producera förnybar el i liten skala. Därför föreslår vi sju punkter som ska ge mer förnybart:

  • Skrota förslaget om sänkt effektgräns för skatt på sol-, vind- och vågkraft för egen användning. Regeringen skyller på Norge och EU. Förslaget om skatt på förnybart är dock resultatet av en dålig förhandling med Norge, detta bör omförhandlas.
  • Slopa momsplikten. Om du säljer överskottsel är den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget momspliktig och du måste därför vara momsregistrerad. Momsplikten utgör ett krångligt hinder för den som producerar sin egen el. Centerpartiet verkar för att minska byråkratiska krångligheter, därför föreslår vi att momsplikten slopas. Dels minskar regelbördan för den enskilda producenten och dels ökar incitamenten ekonomiskt att producera egen el.
  • De människor som ansökt om investeringsstöd och idag står i kö bör få detta utbetalt snarast möjligt. Därför satsar vi under två år 600 miljoner kronor för att beta av den kö som idag finns.
  • Ge fler möjlighet att bli mikroproducenter. Idag är det så att om solceller sätts upp på en bostadsrättsförening är det enbart föreningen som kan göra skatteavdrag för det elöverskott som levereras ut på nätet. Vi vill möjliggöra för enskilda boenden i till exempel bostadsrättsföreningar att bli mikroproducenter. På samma sätt tycker vi att det ska bli möjligt att köpa andelar i mikroproduktion av el även om du själv inte bor på en gård där vindsnurran eller solcellerna är belagda.
  • Beskattning ska utgå per anläggning och inte per juridisk person. Vägrar regeringen att skrota solskatten, måste de åtminstone omgående förändra förslaget om att beskattning utgår per juridisk person istället för per anläggning. Det är ett förslag som kraftigt hämmar utvecklingen av solel för fastighetsägare och företag.
  • Snabbare återbetalning. Idag sköts skattereduktionen via deklarationsprocessen en gång per år. Vi vill istället att ersättningen för levererat överskott ska ske snabbare, precis som det gör för RUT- och ROT-avdragen. Det ger en tydligare koppling mellan produktion och användning för den enskilda mikroproducenten.
  • Satsa på energilagring. En viktig del i framtidens smarta energisystem blir att kunna lagra el för användning vid senare tillfälle. Centerpartiet vill stärka satsningar på forskning, utveckling och innovation för energilagring och smarta elnät. Därför satsar vi 350 miljoner kronor under mandatperioden för detta ändamål.

Vårt mål är ett fossilfritt Sverige. För att uppnå det kommer vi behöva leverera förslag som stimulerar den förnybara energin – inte förslag som hämmar och försvårar utvecklingen. Det finns det inte tid för.

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet

 

Läs de andra gästkrönikorna här!

 

Gästkrönika på Solelmässan.se