Ett nytt strömmarnas krig? – Likström ökar solelens potential

När jag för första gången på länge hörde någon säga likström fick jag genast panik och försökte tänka tillbaka till fysiklektioner på gymnasiet – vad sjutton var grejen med likström? Ett par googlingar och möten senare hade jag lite bättre koll. Att likström plötsligt dök upp igen hänger samman med omställningen till förnybar energi och jag kom i kontakt med det i mitt arbete med Hus utan sladd, ett självförsörjande hus utanför Sigtuna. Kampen mellan likström och växelström blir återigen aktuell.

I grunden är skillnaden mellan likström och växelström ganska enkel; likström går i en riktning, från plus till minus, medan växelström ständigt byter riktning och går mellan fas och nolla. Från den enkla skillnaden kommer många andra egenskaper. Växelström är lättare att bryta, likström kräver mindre kabelarea, och så vidare. Det finns för- och nackdelar med båda varianter.

Historien började för länge sedan med en episk strid mellan å ena sidan Thomas Edison för växelström, och å andra sidan George Westinghouse och Nikolai Tesla för likström. Alla knep tillgreps för att visa att den egna sortens ström var den bästa och det hela slutade med en död cirkuselefant och att växelströmmen blev dominerande i våra hem. Vad är det då som gör att det skulle passa bättre med likström i ett samhälle som drivs av förnybar energi?

Solceller och vindkraftverk ger likström. Batterier lagrar likström. Många apparater som mobiltelefoner och TV-apparater använder likström. Men eftersom det är växelström som dominerar i samhället så omvandlar vi mellan varje steg och vid varje överföring blir det en förlust. I framtiden kommer förnybara energikällor vara en nödvändighet men vi kommer också behöva bli ännu mer energisnåla, och då vill vi inte slösa vår surt förvärvade energi på onödiga omvandlingar mellan likström och växelström som inte tillför något.

Genom att ta bort omvandlingarna minskas förlusterna och likström är mer energieffektivt att överföra och kräver mindre kablar. Det blir färre steg mellan energiproduktion och -konsumtion. Utmaningarna ligger dels i att hitta apparater som går på högspänd likström eller som kan ställas om, men framför allt i säkerhet. För växelström är kortaste vägen till jord alltid mellan fasen och nollan, men för likström kan kortaste vägen vara genom dig ner till marken.

Det finns flera projekt på gång inom likström förutom omställningen i Hus utan sladd, bland annat på Glava Energy Center och Ålborg universitet. Det finns frågor kvar att lösa, men i en framtid där våra förnybara energikällor, vår energilagring och våra apparater använder likström känns det rimligt att inte ha energikrävande omvandlingar mellan varje steg.

Likström kommer vi höra mycket om framöver. Ingen panik!

Linnéa Nedar – Projektledare, Sisyfos Fastighetsförädling AB

Läs mer om projektet ”Hus utan sladd” här!

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se