Finns det någon marknad för solel i Umeå?

Är det inte för mörkt för att investera i solelproduktion i Norrland? Många frågor och funderingar. Men vi spekulerar inte i Norrland – vi tar reda på fakta. Så vi byggde en testanläggning, i bostadsområdet Ålidhem, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget i Umeå. Därför vet vi idag, fyra år senare, att det finns lika mycket solelpotential i Umeå som i norra Tyskland. Och vi vet att det finns 350 000 kvadratmeter tak där solinstrålningen överstiger 1000 kWh per kvadratmeter och år. Om vi skulle installera solceller på den takytan kan vi producera mer än 50 000 MWh solel per år eller sex procent av den el som idag används i Umeå. Dessutom växer stan så det knakar och därmed växer också antalet kvadratmeter takyta. Och solen är het, vi får in allt fler förfrågningar. Nyfikenheten på solel och viljan att bygga hållbart är uppenbar.

Jag minns under tidigt 2000-tal hur diskussionerna gick höga angående hur mycket vindel vi skulle kunna producera i Sverige. Det var inte många som verkligen trodde att vindelen skulle kunna bli en kraft att räkna med. Ändock, på 15 år har el från vindkraft ökat från, i princip, noll till, idag, en produktion på 15 TWh. Det innebär att elva procent av den el vi använder i Sverige idag kommer från vindkraft. Det är ju helt fantastiskt! Och kunde vi bygga ut den förnybara elen via vindkraftverk så kan vi bygga ut ännu mer och göra det också med hjälp av solceller. Kombinationen är ju oslagbar då det, som bekant, blåser på vintern och solen skiner på sommaren.

Som jag nämnde inledningsvis så har vi minst 350 000 kvadratmeter tak som väntar på att beläggas med solceller, bara i Umeå.  Mitt mål är att Umeå ska bli Sveriges soligaste stad, i siffror innebär det att sex procent av elen vi använder ska komma från solel 2020. Därför vill jag slå ett slag för Norrland som en region att satsa på och jag vill berätta att Umeås företagsklimat gör det enkelt och snabbt att etablera sig. Har vi lärt oss mer av testanläggningen i Ålidhem? Tja, egentligen en ganska simpel lärdom som att solen skiner i princip oavbrutet i sex sommarmånader och att den lite kyligare väderleken ökar verkningsgraden på anläggningarna. Men det är inte allt vi lärt oss, jag kommer att berätta mer om våra lärdomar under mitt föredrag på Solelmässan 25 november!

Eva Lendic Edlund, Umeå Energi

 

Läs de andra gästkrönikor här!

Gästkrönika på Solelmässan.se