Från Sveriges första solelförening och framåt…

I Sala och Heby påbörjades en offensiv solelsatsning våren 2009. Mot bakgrunden av ett stort lokalt engagemang startades ”Solel i Sala och Heby ekonomisk förening” med syfte att bygga ett antal gemensamma solelanläggningar. Detta var startskottet för solelutbyggnaden i Sala och Heby. Föreningen har i dag sex anläggningar. Det lokala engagemanget är dock inte begränsat enbart till föreningen, allt fler hushåll på de två orterna väljer att installera egna solelanläggningar på sina tak.

Sedan 2009 har det producerats 2 GWh solel i Sala och Heby. Just nu är den årliga produktionen cirka 1 GWh och kraftigt ökande.

Genom breda samarbeten vill vi verka för ett helt förnybart energisystem. Denna utgångspunkt har varit ett framgångskoncept för vår lokala solelsatning, som endast är i sin början. Vi blickar framåt och vill verka för att solel blir en energikälla att räkna med, där var och varannan av våra kunder producerar sin egen energi.

Energibranschen har under en längre tid haft svårt att kommunicera och skapa engagemang bland sina kunder. En utav mina yngre medarbetare påpekade för mig att energifrågor i sin natur är onödigt komplicerade och tråkiga. Jag tror att solel kan bidra till att förändra detta. Med solel kan våra kunder bli egna producenter av energi och jag märker bland våra kunder att rollen som småskalig energiproducent även bidrar till ett engagemang i övriga energifrågan. Denna utveckling måste bejakas!

Vi vill göra energi begripligt, enkelt och roligt för våra kunder. Vårt dotterbolag HESAB utgår helt från kundens situation och verkar för att ingen medborgare ska behöva använda mer energi än vederbörande har nytta av. En naturlig del av HESAB:s verksamhet har således blivit att utöver att sälja solelanläggningar även arbeta nära kunder och bistå med dimensionering, upphandling, bygglov, bidrag, kontraktsskrivning, garantihantering mm. Allt för att göra det så enkelt och smidigt för kunden som möjligt.

Sommaren 2013 lanserade vi en ny produkt till våra kunder – SolSHEn. SolSHEn är en kundelprodukt som innehåller 15% solenergi. Än en gång blev vi överraskade över det stora intresset bland våra kunder och produkten är nu slutsåld, d.v.s. den mängd solel som SHE köper räcker inte för att täcka marknadens efterfrågan. I och med SolSHEn så har vi ett uppriktigt kundstyrt intresse av att köpa solel. SHE har således blivit en aktör som efterfrågar solel, eftersom våra kunder gör det.

Om jag blickar framåt så ser jag ett behov av nya affärsmodeller som gör det enkelt och attraktivt för kunder att investera i solelanläggningar. På SHE vill vi bidra till detta genom att införa en ny affärsmodell som nyttjar finansiering från banker och finansieringsinstituten och gör det möjligt för kunden att redan från dag ett få en lönsam solelanläggning. Erbjudandet till kunden blir tydligt: köp el från en solelanläggning på ditt eget tak till ett lägre pris än det rådande marknadspriset. Den viktigaste frågan för kunden blir således vilket pris man skall betala för energin och under hur många år.

Fördelarna är många, för solelanläggningsägaren blir det lönsamt från dag ett, garantier och tillgänglighet blir något som blir på riktigt och går att utvärdera. Vidare får vi in en ny spelare i branschen i form av banker eller andra finansieringsinstitut och det tror jag är nödvändigt för att solel skall bli riktigt stort.

Avslutningsvis vill jag bara nämna att med bra lagringsteknik och nya affärsmodeller kommer solel inom kort att gå från att vara i promilleklassen till att bli en energikälla att räkna med. Utan bidrag från staten!

 

Kenneth Mårtensson

VD, Sala-Heby Energi

 

Läs de andra gästkrönikor här!

Gästkrönika på Solelmässan.se