Premiär för solel i energiskattelagen 2016

I år har det hänt, solel har för första gången kommit in i lagboken. Nu finns det ett tydligt regelverk som ger skattefrihet för alla som bygger upp till 255 kW, i en eller flera anläggningar. Det motsvarar en total produktion på cirka 240 000 kWh per år, eller lika mycket el som används i 80 lägenheter.

Skattefriheten har tidigare utgått från ett ställningstagande från Skatteverket, men sådana kan ändras lika snabbt som de tas fram. Den nya lagen gör att mindre och medelstora solelproducenter, som använder solelen i sin egen fastighet, nu har fått svart på vitt att de inte behöver betala energiskatt. Dessutom har det tidigare lagkravet, som innebar att solelproducenter betraktades som elbolag när de sålde sin överskottsproduktion, slopats. Det är ett stort steg framåt att lagstiftaren har insett att små solelproducenter självklart måste få sälja sin överskottsproduktion, utan att förlora sin rätt till energiskattebefrielse. För exempelvis bostadsrättsföreningar innebär detta en avsevärd förbättring, eftersom de ofta har ett överskott under vissa timmar på dagen.

Jag är ansvarig för Solelkommissionen, ett nätverk där Vasakronan, HSB, JM, Telge Energi och Solkompaniet är med. Vi arbetar för att ändra regelverken så att de anpassas för kundägd solel, så det blir både enklare och mer lönsamt att bygga sin egen solel. Även om den nya lagen är ett stort steg framåt för alla små och medelstora företag, innebär den dessvärre också att fastighetsägare, som bygger många anläggningar, tvingas betala energiskatt för den el de inte längre köper när de byggt solel. Det är självklart helt fel väg att gå eftersom skolor, sjukhus, flerbostadshus, kontor och köpcentrum i Sverige oftast ägs av större bolag, allmännyttiga bostadsbolag, stora bostadsrättsföreningar, kommuner och liknande.

Det var därför väldigt glädjande när finansminister Magdalena Andersson i september gick ut och sa att den nya solelskatten var skadlig och skulle ändras så snart som möjligt. Att den infördes överhuvudtaget beror på att regeringen tolkade EU lagstiftningen på ett, som jag tycker, väl snävt sätt. Nu görs tolkningen om på nytt, och jag ser fram emot att det förhoppningsvis redan i vår ligger ett lagförslag, om att ta bort skatten, på riksdagens bord. Ett sådant lagförslag kommer att gå igenom, det finns ett brett stöd i riksdagen från de andra partierna om att skatten måste bort!

Mycket har alltså blivit himla mycket bättre i år, och i nästa års krönika så räknar jag med att skattefriheten för kundägd solel kommer vara lagfäst för alla kunder. Solel har då alla möjligheter att bli en del av omställningen till ett helt förnybart elsystem i Sverige.

 

Johan Öhnell – Ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen

Följ Johan på twitter där fokus ligger på solel och regelverk @JohanOhnell

 

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se