Solenergi i Skåne – en framgångssaga som fortsätter


Skåne var tidigt ute när det gällde att ta ett samlat grepp för att öka intresset för solenergi. För min egen del började resan sommaren 2007, när jag blev uppringd av Energikontoret Skåne och fick erbjudande om att jobba som projektledare för det nystartade projektet ”Solar City Malmö”. Det var Peter Lindhqvist, Malmös eldsjäl och dåvarande chef på Serviceförvaltningen, mannen bakom stadens satsningar på solenergi och Augustenborgs gröna takträdgårdar, som hade kommit på idén att Malmös exempel ska spridas vidare genom ett kunskapscentrum för solenergi i Skåne. Projektidén hade till slut landat i ett KLIMP-projekt hos Energikontoret Skåne, som också blev kansli för en ideell intresseförening för solenergi som startades tillsammans med Malmö stad och Lunds tekniska högskola.

Sedan 2007 har föreningen – som sedermera ändrat namn till Solar Region Skåne – drivit ett stort antal projekt, haft över 14 000 deltagare från hela världen på olika arrangemang, och varit en viktig plattform för att bygga upp intresset för och kunskapen om solenergi i Skåne. Vi arrangerar årligen solbilstävlingen Solracet för skånska 6:e-klassare, och delar ut priset Skåne Solar Award till årets bästa solcells- och solfångaranläggning.
Vi har länge kunnat se ett enormt intresse för solceller i Skåne, men vi har inte kunnat följa utbyggnaden i detalj, då det saknats komplett statistik över installerade anläggningar. Därför har Solar Region Skåne, sedan förra året, haft ett samarbete med samtliga nätägare i Skåne för att sammanställa sådan statistik. Tack vare nätägarna har vi kunnat få fram en kartläggning av alla solcellsanläggningar i Skåne, och resultat är väldigt glädjande: Den första januari 2015 fanns det cirka 7,9 MW solceller anslutna till elnätet i Skåne. Det är mer än en tredubbling sedan i början av 2013! Solceller finns i alla skånska kommuner, monterade på villatak, ladugårdar, kontorsfastigheter eller på marken. Årligen producerar de 579 anläggningarna cirka 7,1 miljoner kWh förnybar energi från solen. Det hade jag aldrig kunnat tro när jag började arbeta med Solar Region Skåne för åtta år sedan! Kartläggningen finns på hemsidan www.solarregion.se.
En fördel med att ha statistik över de installerade solcellsanläggningarna är dessutom att man lättare kan göra analyser av hur de statskåneliga stöden inverkar.

Exempelvis utnyttjas elcertifikatsystemet enbart av var tredje anläggningsägare i Skåne, och solcellsstöd har bara betalts ut till 36 % av anläggningarna. Andelen som faktiskt beviljats stöd kan dock vara högre, eftersom det är möjligt att få stödet utbetalt efter att solcellsanläggningen är klar.
Vi har sett ett intresse från olika håll och vi välkomnar aktörer i andra län att göra liknande kartläggningar. Vi bidrar gärna med tips och råd i processen. Även på nationell nivå finns det planer på en kartläggning med hjälp av nätägarna. Det vore otroligt spännande att kunna följa hela Sveriges solcellsutbyggnad!
Var med och stöd utvecklingen av solenergi i Skåne – bli medlem i Solar Region Skåne!

Anna Cornander
Verksamhetsledare Solar Region Skåne

 

Läs de andra gästkrönikor här!

Gästkrönika på Solelmässan.se