Solenergi ur en students perspektiv

Här om dagen läste jag en artikel där studenter rankade de viktigaste egenskaperna hos en framtida arbetsgivare. Högst upp på önskelistan kom att ideal, värderingar och moral ska stämma överens mellan arbetsgivare och arbetstagare. När jag ser till mina medstudenter på civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet så kan jag inte låta bli att hålla med. De flesta av oss har drivits till att börja på programmet med förhoppningar om att rädda världen, lämna ett avtryck efter oss eller åtminstone skapa någon sorts förändring.

Under de senare terminerna på programmet får studenterna välja kurser och jag har valt att läsa bland annat solenergi. Så varför just solenergi? Innan jag påbörjade mina studier vid Uppsala var jag engagerad i ett politiskt ungdomsförbund, där miljörelaterade frågor var ett hett ämne. Under den perioden insåg jag att förändring för en hållbar miljö behöver ske både på individ- och samhällsnivå. Mitt intryck är att många studenter i regel anser att de lever ett förhållandevis klimatsmart liv, cykeln tar dem dit de ska och matlådan innehåller troligtvis vegetarisk kost. Men vikten av förändringar på ett mer samhällsomspännande perspektiv är stor. Därför prioriterar studenter som jag själv att i framtiden arbeta för en mer hållbart tillvaro. Det är en av anledningarna till att jag har valt att fördjupa mig inom solenergi.

Just nu läser jag kurser i solenergi, kärnkraft och elnätet. Dessa områden kan bidra till ett mer hållbart energisystem och de bygger även på spännande fysik! Kärnfysik och kvantmekanik är grunden för kärnkraft respektive solkraft, elnätet är länken mellan olika energislag och involverar bland annat elektromagnetism.

Med andra ord får jag det bästa av två världar genom att studera dessa områden: de stämmer överens med mina ideal och värderingar och innefattar avancerad teknik. Jag tror inte jag är ensam om att ha just dessa drivkrafter till att studera energi-relaterade ämnen.

I energibranschen ställs ofta olika energislag mot varandra. Exempelvis förespråkas sällan kärnkraft och solenergi i samma andetag. Det är synd. Jag tror att båda energislagen kommer att behövas för att skapa ett hållbart energisystem. Kärnkraften fungerar som baskraft i Sverige och är därmed en viktig grundsten för att utesluta kolkraft. Solenergi är en förnyelsebar energikälla som är attraktiv och efterfrågas bland elkonsumenter. På sikt kan solkraft utgöra en betydligt större del av nätdistributionen än vad den gör idag. Tillsammans med andra energikällor kan sol- och kärnkraft konkurrera ut kolkraften – vilket är den verkliga boven i dramat. Min förhoppning är att solenergi kommer växa sig större och större, tills Sverige en dag inte är i behov av några icke-förnyelsebara energikällor alls. Med tanke på den utveckling av solenergi som sker idag så känns min målsättning att jobba med något som överensstämmer med mina ideal allt närmre. Således ser framtiden strålande ut i dubbel bemärkelse!

Anna Franzen, Student Civilingenjörsprogrammet Energisystem

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se