Vasakronan storsatsar på solceller

Vasakronan startade tidigt med solceller. Redan under åren 2007-2010 installerades fem solelanläggningar innan den stora satsningen påbörjades 2013. Sedan starten har Vasakronan investerat cirka 28 miljoner i ett antal solelanläggningar runt om i Sverige. Målsättningen för 2015 är ytterligare 20 anläggningar och vid utgången av 2015 kommer Vasakronan totalt ha ca 30 anläggningar i drift. Målsättningen för 2016 är ytterligare 20 anläggningar så satsningen fortsätter.

Solelen som produceras används till att försörja fastigheter med fastighetsel (belysning, ventilation, pumpar och kyla). Vasakronans långsiktiga mål är att täcka 10 % av fastighetselen. Vasakronan ser även andra möjligheter med soleltekniken: att kunna erbjuda sina hyresgäster lokalproducerad solel direkt från taket. Ett ”pilotprojekt” är redan genomfört i Uppsala där solceller ingick som en del i en hyresförhandling där hyresgästerna bytte en hyresrabatt mot en solcellsinstallation och därigenom var beredda att förlänga sitt kontrakt om de fick solceller installerade.

Vi har fått en pratstund med Ulf Näslund, Chef för teknik och service på Vasakronans Uppsala kontor. Ulf är något av en solelspionjär inom Vasakronan och en av Sveriges mest rutinerade upphandlare av solelanläggningar.

Du har handlat upp väldigt många solelanläggningar. Får man fråga vad den billigaste solelanläggningen du handlat upp kostat?

Jag vill inte ange några exakta kostnader. Den exakta kostnad beror ju även på lite vad man räknar in… Men vi har handlat upp anläggningar för en kostnad av cirka 10000 kr/kWp. Som jag har förstått det så är det ett väldigt bra pris.

Hur upplever du att det är att jobba med solelleverantörer?

De flesta är väldigt professionella. Vi har inte haft några större problem med de leverantörer vi har jobbat med. De anbud vi får in håller ofta bra kvalitet och är enkla att jämföra sinsemellan. Prisnivån mellan de olika anbuden är ofta ganska jämn vilket indikerar att installatörerna har bra koll på arbetstid och material.

Hur ser du på framtiden för Sveriges solelmarknad och hur resonerar ni på Vasakronan inför framtiden?

Vi kommer att fortsätta att satsa på solel. När vi bygger om och nytt utreder vi alltid möjligheten till att installera solceller.

Priserna är konkurrenskraftiga och tekniken är relativt enkel att installera. En klar fördel med solel är att det går att installera anläggningar utan att det stör verksamheten i våra lokaler. Och det är en stor fördel med solcellstekniken!

En nyckel för en framtida utveckling är energilagring. Vi har börjat kolla på tekniken på marknaden och funderar på att göra någon typ av pilotinstallation för att lära oss mer.

Så för att svara på din fråga. Jag tror att den Svenska Solelmarknaden kommer att fortsätta att växa. Det är klart att förändringar i lagstiftning, exempelvis den skattelagstiftning som diskuteras nu, kan bromsa utvecklingen. Men över tid tror jag att vi kommer få se allt fler tak med solceller!

Ulf Näslund – Chef teknik och service Uppsala

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se