Vem blir producerande elkonsument och varför?

Sedan 2008 har jag i olika forskningsprojekt studerat varför nätanslutna villaägare väljer att bli så kallade prosumers, d.v.s. börjar producera sin egen el. Det är rätt dyrt, det är en relativt komplicerad konsumtionsprocess och ärligt talat så finns det inget akut problem som behöver lösas för hushållet. De skulle få sin el utan att behöva gå omvägen med att bli producent.

 

Ändå ser vi en ständigt ökande trend. Fler och fler privatpersoner tar in obegripliga offerter som är helt olika utformade och inte går att jämföra (skärpning branschen!). De kontaktar energimyndigheten för att söka bidrag och får enligt egen utsago lättförståelig information (heja energimyndigheten!). Sedan kontaktar de skattekontoret igen och igen och igen eftersom det saknas ett enkelt formulär för att momsregistrera sig som egen el producent (skärpning skatteverket!). Men hushållen gör detta med entusiasm och med, som det verkar, ett bibehållet glatt humör.

 

Så varför gör dem då detta? Första gången vi djupintervjuade villaägare år 2008 mötte vi många entusiaster. De var relativt välbärgade familjer, med stort miljöintresse, tekniskt kunniga och med en önskan att ”knäppsa Vattenfall på näsan” för att citera en informant. Solpanelen blev en symbol som visade omgivningen att familjen var miljömedveten och inte minst att alla kunde göra något för miljön.

 

Nu när vi igen intervjuar nyblivna prosumenter så finns det många likheter med föregångarna år 2008, men också skillnader. Solceller har börjat bli mer synliga i omgivningen och det har blivit ett samtalsämne. Erfarenheter, dråpliga historier och framgångsexempel börjar florera och fler och fler börjar att tänka att solpaneler, ja det är kanske något även för mig. Det gör att vi ser en större variation bland hushållen vi intervjuar. De har det fortfarande gott ställt, men medelinkomsten är något lägre. Hushållen nu är inte lika tekniskt intresserade, i betydelsen att de nödvändigtvis förstår hur solcellspaketet fungerar. Hushållen behöver inte heller vara det, eftersom det idag går att köpa paketlösningar där allt är fixat. Däremot är de minst lika intresserade av att kunna se sin produktion och de flesta har en hemsida, app eller liknande där den egna produktionen kan följas och följs.

 

Miljö är fortfarande den främsta drivkraften för att införskaffa solceller. Men fler än tidigare ser det som en ekonomisk investering. Att solcellerna återbetalar sig har blivit viktigare än det var 2008. Möjligheten att sälja sig egenproducerade el har medfört nya förväntningar på ekonomisk avkastning. Idag är det inte lika många som vill ”knäppsa Vattenfall på näsan”, utan elbolagen ses mer som en motpart där man kan ”shoppa” runt bland en stor variation av priserbjudande för egenproducerad el.

 

Vi möter också färre prosumers som är missnöjda idag. Alla är faktiskt mycket nöjda med sin investering och det tror jag är det viktigaste skälet till att vi kommer se en fortsatt ökning i antal prosumers.

 

Jenny Palm, Professor Teknik och social förändring

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se